ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μέσω  του  website  μας

Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές και προϊοντικές σελίδες.

Γενικοί όροι παραγγελιών:

- Tα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και επιβάρυνση του αγοραστή

- Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στην εταιρεία μας μέχρι την ολοσχερή  εξόφλησή τους